Классический платок-каре
Графика - А.Наумов, дизайн Е.Иванова.